Vårt nettsted bruker informasjonskapsler for å forbedre din navigeringopplevelse.
For mer informasjon om informasjonskapslene og for å kontrollere aktiveringen, se vår Informasjonskapsel-policy.
Ved å fortsette å navigere godtar du bruken av informasjonskapslene.
GODTA OG LUKK
Hotel Pasquale - Historie - Monterosso al Mare - Cinque Terre - Liguria - Italia
ANKOMST
NETTER
PERSONER

HISTORIE

MONTEROSSO

Monterosso - Cinque Terre

177 f. Kr. - Slutt på den 2. punerkrigen
Romerne beseirer Hannibal. Ligurerne, som er Hannibals allierte, deporteres til Sannio. Ifølge legenden ble Cinque Terre-området tildelt de seirende romerske aristokratfamiliene Rubra, Vulnetia og Cornelia.

1. århundre f. Kr.
I den lille byen Albereto, som i dag er en del av Monterosso, utvikles det første fellesskapet. Dette bekreftes av romerske graver funnet på 1800-tallet i nærheten av sanktuariet i Soviore.

629 e. Kr.
Langobardkongen Rotari invaderer Liguria og plyndrer Albereto og Soviore. Folk flykter til kysten og søker tilflukt på slottet i åssiden Santo Cristoforo. Det er jordens sinoberrøde farge som gir navnet til fellesskapet.

27. februar 1056
Marki Guido til avdøde Alberto til Obertenghi stipulerer en donasjon: Det er det første historiske dokumentet hvor navnet "Monte Russo" (> Monterosso, det røde berget) nevnes.

1307
San Giovanni Battista (Johannes døperen)-kirken, påbegynt på 1200-tallet, fullføres, og befolkningen begynner sakte å flytte nedover i dalen og starter et nytt liv i byen.

1815
Republikken Genova tilnyttes Kongedømmet Sardinia. Til tross for at byene til Cinque Terre geografisk sett er isolerte, får de et visst økonomisk oppsving.

1874
Jernbanelinjen Genova - La Spezia fullføres, og byene er ikke lenger isolerte.

1997
Monterosso, sammen med de andre fire byene til Cinque Terre, blir oppført på Unescos liste over Verdensarven.


VERNAZZA

Vernazza - Cinque Terre

177 f. Kr. - Slutt på den 2. punerkrigen
Romerne beseirer Hannibal. Ligurerne, som er Hannibals allierte, deporteres til Sannio. Ifølge legenden ble Cinque Terre-området tildelt de seirende romerske aristokratfamiliene Rubra, Vulnetia og Cornelia.

År 1000
Innbyggerne som har samlet seg rundt kirken i Reggio forlater stedet. Noen drar innover i landet mens andre drar mot kysten og gir opprinnelsen til Vernazza.

29. februar 1050
Vernazza blir for første gang nevnt i et offentlig dokument.

1254
Byen overtas av familien Fieschi, som bruker byen som en festing mot angrepene fra Saracener-piratene.

1276
Vernazza selges til Republikken Genova. Det bygges en havn for galeiene brukt i kampene mot Pisa. Havnen brukes også som skipsverft hvor Ligurias beste skipsbyggere holdt til.

1500-1600-tallet
En økonomi som er likt fordelt mellom jordbruk, fiske og sjøfart gjør byen til den rikeste av byene i Cinque Terre.

1815
Republikken Genova tilnyttes Kongedømmet Sardinia. Til tross for at byene til Cinque Terre geografisk sett er isolerte, får de et visst økonomisk oppsving.

1874
Jernbanelinjen Genova - La Spezia fullføres, og byene er ikke lenger isolerte.

1997
Vernazza, sammen med de andre fire byene i Cinque Terre, blir oppført på Unescos liste over Verdensarven.


CORNIGLIA

Corniglia - Cinque Terre

177 f. Kr. - Slutt på den 2. punerkrigen
Romerne beseirer Hannibal. Ligurerne, som er Hannibals allierte, deporteres til Sannio. Ifølge legenden ble Cinque Terre-området tildelt de seirende romerske aristokratfamiliene Rubra, Vulnetia og Cornelia.

1244
Corniglia blir for første gang nevnt i et offentlig dokument.

1254
Takket være støtten fra Pave Innocentius IV overtas byen av familien Fieschi.

1276
Corniglia overdras til Republikken Genova.

1556
Republikken bestemmer at det skal bygges en fjellfesting og en mur til forsvar for borgen som flere ganger har blitt plyndret av "utro og pirater". I den øverste delen av byen finnes det ruiner av fjellfestingen.

1815
Republikken Genova tilnyttes Kongedømmet Sardinia. Til tross for at byene til Cinque Terre geografisk sett er isolerte, får de et visst økonomisk oppsving.

1874
Jernbanelinjen Genova - La Spezia fullføres, og byene er ikke lenger isolerte.

1997
Corniglia, sammen med de andre fire byene i Cinque Terre, blir oppført på Unescos liste over Verdensarven.


MANAROLA

Manarola - Cinque Terre

109 f. Kr.
Den første bosettingen er i åssidene til Volastra. Her hadde romerene poststasjon langs kystlinjen til via Aurelia for bytte av hester.

1100-tallet
Befolkningen bosetter seg ved kysten.

1244
"Manaiola" nevnes i et testament.

1254
Byen overtas av familien Fieschi, som bygger en festning. Ruinene som er igjen i dag er en bastion på et stupbratt rev ned i havet.

1272
Ghibellinere hersker i Genova, og familien Fieschi blir utvist. Etter 4 år overtas byen av Republikken Genova, og fra nå av er historien felles.

1400-1500-tallet
Manarola blir ofte invadert av Saracener-piratene.

1815
Republikken Genova tilnyttes Kongedømmet Sardinia. Til tross for at byene til Cinque Terre geografisk sett er isolerte, får de et visst økonomisk oppsving.

1874
Jernbanelinjen Genova - La Spezia fullføres, og byene er ikke lenger isolerte.

1997
Manarola, sammen med de andre fire byene i Cinque Terre, blir oppført på Unescos liste over Verdensarven.


RIOMAGGIORE

Riomaggiore - Cinque Terre

700-tallet
Ifølge den lokale tradisjonen (ikke bekreftet av historiske kilder) flyktet en gruppe greske flyktninger fra forfølgelsene til Keiser Leon III. De kom til Montenero-odden og bosatte seg langs kysten og dannet små, spredte fellesskap.

1254
Byen overtas av familien Fieschi.

1276
Riomaggiore overdras til Republikken Genova, men forblir under innflytelse av familien Fieschi. Nå starter en rolig politisk periode med stor maritim handel og et yrende forretningsliv.

1577
Riomaggiore er den byen som har produsert mest vin.

1815
Republikken Genova tilnyttes Kongedømmet Sardinia. Til tross for at byene til Cinque Terre geografisk sett er isolerte, får de et visst økonomisk oppsving.

1874
Jernbanelinjen Genova - La Spezia fullføres, og byene er ikke lenger isolerte.

1997
Riomaggiore, sammen med de andre fire byene i Cinque Terre, blir oppført på Unescos liste over Verdensarven.


Det Marine verneområdet for Cinque Terre blir lovfestet av Miljødepartementet den 12. desember 1997 og omfatter kommunene Riomaggiore, Vernazza, Monterosso og en liten del av Levanto. De Marine verneområdene er lovfestet i henhold til to italienske lover: Bestemmelser om havvern (nr. 979 av den 31. desember 1982) og Rammelovgivningen for Verneområder (nr. 394 av den 6. desember 1991).

1999
Med forordning fra Republikkens president av den 6. oktober 1999 blir Nasjonalparken Cinque Terre opprettet. Første leder, ideutvikler og grunnlegger av parken og det marine verneområdet var en riomaggiorese (født i Riomaggiore), Franco Bonanini. Forordningen publiseres i Gazzetta Ufficiale (offentlig tidsskrift) nr. 295 den 17. desember 1999.

• Nasjonalparkens område er på hele 4.226 hektar og har en befolkning på ca. 5.000 innbyggere.
• Området omfatter følgende kommuner: RIOMAGGIORE med MANAROLA, VERNAZZA med CORNIGLIA, MONTEROSSO AL MARE, La Spezia (Tramonti-området) og Levanto (Mesco-området).

Copyright tekst fra Matteo Pasini alle rettigheter reservert