Vårt nettsted bruker informasjonskapsler for å forbedre din navigeringopplevelse.
For mer informasjon om informasjonskapslene og for å kontrollere aktiveringen, se vår Informasjonskapsel-policy.
Ved å fortsette å navigere godtar du bruken av informasjonskapslene.
GODTA OG LUKK
ANKOMST
NETTER
PERSONER

PERSONVERNERKLÆRING

Siste endring: 25/05/2018

I henhold til gjeldende forskrift om behandling av personopplysninger, herunder forordning (EU) 2016/679

Fortu Srl Unipersonale samler inn personopplysninger om brukerne som er nyttige for nettstedets funksjon og for å forbedre tjenestene som tilbys.

Behandlingsansvarlig

Fortu Srl Unipersonale
Via Fegina 4 - IT-19016 Monterosso al Mare (SP) - Italia
pasquale@pasini.com

Innsamlede opplysninger

Fortu Srl Unipersonale samler inn personopplysninger gjennom egne tjenester og tredjeparts tjenester brukt på nettstedet. Noen av de innsamlede opplysningene er: Fornavn, etternavn, adresse, by, fylke, postnummer, land, telefon, faks, e-post, kredittkortopplysninger, informasjonskapsler og bruksopplysninger. Personopplysningene legges inn på nettstedet direkte av brukeren, eller samles inn automatisk. Noen av de innsamlede personopplysningene er nødvendige for en riktig funksjon av nettstedet. Hvis brukeren av nettstedet legger inn personopplysninger om tredjepersoner, bekrefter brukeren å ha mottatt samtykke til å oppgi disse og hever dermed Fortu Srl Unipersonale fra ethvert ansvar mot tredjepersoner.

Måte og sted for behandlingen av de innsamlede opplysningene

Behandlingsmåte
Fortu Srl Unipersonale tar egnede tiltak for å sikre brukernes personopplysninger, for å hindre uautorisert tilgang, formidling, endring og ødeleggelse. Opplysningene behandles med datamaskin og/eller telekommunikasjonsutstyr. Av organisatoriske årsaker kan også eksterne databehandlere, i tillegg til Fortu Srl Unipersonale, ha tilgang til personopplysningene. Kontakt Fortu Srl Unipersonale for listen over databehandlere.

Juridisk grunnlag for behandlingen
Personopplysningene behandles av Fortu Srl Unipersonale:
- når brukeren samtykker til behandling i henhold til oppgitte formål
- når behandlingen av personopplysningene er nødvendig for utføringen av en kontrakt med brukeren eller for utføringen av pre-kontraktmessige tiltak etterspurt av brukeren
- når behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle krav i lov, forordninger og forskrifter
- når behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å forfølge legitime interesser til Fortu Srl Unipersonale eller tredjepersoner som personopplysningene kommuniseres til, på betingelse av at brukerens interesser og rettigheter ikke har forrang
- når behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å utføre en oppgave som er av offentlig interesse

Sted
Personopplysningene behandles på de stedene og i de lokalene hvor behandlingens involverte parter befinner seg. Kontakt Fortu Srl Unipersonale for ytterligere informasjon.

Lagringsperiode
Personopplysningene behandles og lagres så lenge det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen av personopplysningene (oppgitt i dette dokumentet). Brukeren kan når som helst kontakte Fortu Srl Unipersonale og be om at opplysningene slettes. Personopplysningene kan lagres lenger for lovfestede krav eller krav fra myndighetene, eller inntil tilbakekalling av samtykke fra brukeren. Personopplysningene slettes etter utløpt lagringsperiode, og det vil senere ikke være mulig å utøve retten til tilgang, sletting, korrigering og dataportabilitet av personopplysninger.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Personopplysningene samles inn for levering av tjenester og for spesifikke formål: henvendelse om hotellets tjenester, kontakt med brukeren, visning av innhold på eksterne plattformer. I dette dokumentet finnes de ulike typene opplysninger som samles inn for hvert spesifikke formål.

Detaljer om behandlingen av personopplysningene

Fortu Srl Unipersonale samler inn personopplysningene til følgende formål og tjenester:

Henvendelse om hotellets tjenester
Ved å fylle ut skjemaene for henvendelse om hotellets tjenester (priser, ledige rom, nettbestilling) som finnes på nettstedet, tillater brukeren at Fortu Srl Unipersonale anvender disse personopplysningene for å kunne utføre de forespurte tjenestene og ytelsene. Eventuelle sensitive opplysninger som brukeren frivillig oppgir i merknadsfeltet i skjemaene på nettstedet (matallergier, funksjonshemming, helsetilstand, osv.), vil bli behandlet strengt konfidensielt i samsvar med gjeldende regelverk. Personopplysningene som samles inn: Fornavn, etternavn, adresse, by, fylke, postnummer, land, telefon, faks, e-post og kredittkortopplysninger. Brukeren som oppgir sitt telefonnummer kan også kontaktes for kommersielle og salgsfremmende formål direkte knyttet til tjenestene tilbudt av Fortu Srl Unipersonale.

Kontaktskjema
Ved å fylle ut kontaktskjemaene på nettstedet godtar brukeren at personopplysningene brukes for å svare på henvendelsene (eller alle andre typer forespørsler som er angitt i skjemaets overskrift). Personopplysningene som samles inn: Fornavn, etternavn, adresse, by, fylke, postnummer, land, telefon, faks og e-post. Brukeren som oppgir sitt telefonnummer kan også kontaktes for kommersielle og salgsfremmende formål direkte knyttet til tjenestene tilbudt av Fortu Srl Unipersonale.

Visning av innholdet fra eksterne plattformer
Fortu Srl Unipersonale bruker noen tjenester slik at brukeren på nettstedet kan bruke innhold på eksterne plattformer og samhandle med det.
Google Maps (Google Inc.)
Tjenesten Google Maps tillater at kartene på plattformen Google Maps vises på nettstedets sider. Personopplysningene som Google samler inn er informasjonskapsler og opplysninger om bruken av tjenesten. Opplysningene behandles i USA. Personvernerklæring
YouTube (Google Inc.)
Tjenesten YouTube tillater at videoene på plattformen YouTube vises på nettstedets sider. Personopplysningene som Google samler inn er informasjonskapsler og opplysninger om bruken av tjenesten. Opplysningene behandles i USA. Personvernerklæring

Brukerens rettigheter

I samsvar med gjeldende lovgivning kan brukeren etter forespørsel til Fortu Srl Unipersonale, utøve følgende rettigheter, som vil bli behandlet gratis og maksimalt innen 30 dager:
- når som helst tilbakekalle samtykket til behandlingen av egne personopplysninger
- motsette seg behandlingen av egne personopplysninger hvis brukeren mener at de brukes til andre formål enn oppgitt samtykke
- kreve innsyn i egne personopplysninger og be om en kopi
- kontrollere og rette opp egne personopplysninger og be om at de korrigeres
- begrense behandlingen av egne personopplysninger
- slette egne personopplysninger
- kreve dataportabilitet av egne personopplysninger og be om en digital kopi og overføring til annen ansvarlig
- levere inn klage til kompetente myndigheter

Informasjonskapsel-policy

Som de fleste nettstedene på internett, bruker også Fortu Srl Unipersonale informasjonskapsler. For all informasjon kan brukeren konsultere informasjonskapsel-policyen på dette nettstedet.

Ytterligere informasjon om behandlingen

Unntak fra retten til informasjon
Fortu Srl Unipersonale kan oppgi brukernes personopplysninger ved en uttrykkelig anmodning fra offentlige myndigheter, og disse opplysningene kan også brukes til forsvarsformål ved et eventuelt misbruk av tjenester fra brukerens side.

Opplysninger som ikke finnes i denne personvernerklæringen
Ta kontakt med Fortu Srl Unipersonale for ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysningene.

Brukernes rettigheter
Brukerne kan når som helst be om innsyn i personopplysningene og be om at de slettes eller endres. Forespørslene kan rettes til kontaktpersonene ved Fortu Srl Unipersonale.

Endringer i denne personvernerklæringen
Fortu Srl Unipersonale kan når som helst endre denne personvernerklæringen. Det anbefales at brukerne besøker denne siden jevnlig for å kontrollere om det har blitt gjort endringer. Brukeren kan når som helst be om at personopplysningene slettes hvis han/hun ikke godtar endringene i denne personvernerklæringen.

Definisjoner og lovreferanser

Personopplysninger eller informasjon
Personopplysninger er informasjon som identifiserer eller kan gjøre en fysisk person identifiserbar, og som gir opplysninger om personen.

Bruksopplysninger
Personopplysninger som samles inn automatisk av nettstedet (eller av tredjeparts tjenester på nettstedet), deriblant IP-adresser, besøkte sider, klokkeslett for besøket, brukerens opprinnelsesland, nettleser og operativsystem, tidsinformasjon knyttet til besøket (tid for opphold på hver side, osv.) og søkebanen på nettstedet (rekkefølgen til de besøkte sidene, osv.).

Bruker
Brukeren er den personen som bruker nettstedet. Det er brukerens personopplysninger som behandles.

Informasjonskapsel
Tekstfil med noen lagrede opplysninger i enheten til brukeren som besøker nettstedet.

Lovreferanser
Denne personvernerklæringen oppfyller kravene fastsatt av gjeldende forskrifter om behandling av personopplysninger, inkludert forordning (EU) 2016/679.